Sunday, 22/1/2017 | 10:18 UTC+0

Թեստ. Որքա՞ն լավ գիտեք Աստվածաշունչը

Տարածված տեսակետ կա, որ քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն ընդունած երկրում՝ Հայաստանում, բոլորը կարդացել են Աստվածաշունչը կամ հիմնականում տեղյակ են դրանից: Եկեք ստուգենք, թե որքանով եք տեղյակ Դուք

 

Տեղեկացրու ընկերներիդ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
About

SocNews.info ՓԲԸ

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *