Կարևոր իրազեկում ՀՀ քաղաքացու անձնագրի վերաբերյալ

80d44ee62103c61bb39a1470290507-684

Անձնագրերի և վիզաների վարչության պետ Մնացական Բիչախչյանը ֆեյսբուքյան էջից տեղեկանում ենք, որ անձնագրային ծառայությունների կողմից ծառայություններ մատուցելիս, երբ կոնկրետ գործողության համար սահմանված է պետական տուրքի գանձում, անհրաժեշտ է ներկայացնել պետական տուրքի վճարումը հավաստող անդորրագիր (կանխիկ վճարումներ չեն ընդունվում): Վճարումները քաղաքացին կարող է կատարել ծառայություններում տեղադրված վճարահաշվարկային տերմինալներով, բանկերում կամ պետական տուրքի գանձումներ ընդունող այլ կազմակերպություններում: Պետական տուրքից բացի միջնորդավճարները չեն մտնում պետական տուրքի գումարի մեջ և դրա չափի համար ՀՀ ոստիկանությունը պատասխանատու չէ:

Ստորև ներկայացվում են պետական տուրքի դրույքաչափերը

1) հին նմուշի անձնագիր` 1.000 դրամ

2) հին նմուշի անձնագրում օտարերկյա  պետությունում վավերականության նշում կատարելու յուրաքանչյուր մեկ տարվա համար` 1.000 դրամ

3) նույնականացման քարտ` 3.000 դրամ

4) կենսաչափական անձնագիր` 25.000 դրամ

5) 16 տարին լրացած անձի հաշվառում` 1.000 դրամ

6) 16 տարին լրացած անձի հաշվառման տեղեկանք` 1.000 դրամ Պետական տուրք չի գանձվում

1) հին նմուշի անձնագրի վավերականության ժամկետի երկարաձգելիս

2) հանրային ծառայությունների համարանիշ ստանալիս

3) 16 տարին չլրացած երեխային հաշվառելիս

4) 16 տարին չլրացած երեխային հաշվառման տեղեկանք տրամադրելիս

5) հին նմուշի անձնագիրը 16 տարեկանը լրանալուց հետո 1-ին անգամ տրամադրելիս

6) հին նմուշի անձնագիրը աղքատության ընտանեկան նպաստ ստացող ընտանիքի անդամին տրամադրելիս

7) նույնականացման քարտը աղքատության ընտանեկան նպաստ ստացող ընտանիքի անդամին տրամադրելիս

8) նույնականացման քարտն առաջին անգամ տրամադրելիս, եթե 16 տարին լրանալուց հետո անձը չի ստացել ՀՀ քաղաքացու անձնագիր

9)հաշվառման հասցեի վերաբերյալ տեղեկանք տրամադրելիս, երբ ա) դիմողը միայնակ կենսաթոշակառու է բ) դիմողը առաջին և երկրորդ խմբի հաշմանդամ է. գ) դիմողը ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառվող անձ է:

Տեղեկացրու ընկերներիդ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •